مدیریت منابع سازمانی حرفه ای

مدیریت منابع سازمانی حرفه ای

این مجموعه ، محموعه نرم افزارهای کاربردی - برنامه ریزی در سطح ارگان های دولتی با بالاترین حجم کار عملیاتی و منابع انسانی بوده که با شناخت و درک کامل از فضای کار و چالش های پیش روی این سازمان ها برنامه ریزی و نوشته شده اند، و در راستای این امر با بالاترین امکانات آماده استفاده و بهره وری می باشند

 • 1- اتوماسیون اداری پیشرفته
 • 2- مدیریت مشتریان
 • 3- مدیریت قراردادها مبتدی
 • 4- مدیریت درخواست
 • 5- گزارش سازمانی
 • 6- دانشنامه کار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرسانی اتومات نرم افزار
 • 8- مدیریت سرجمع داری
 • 9- مدیریت اسناد
 • 10- نظرسنجی
 • 11- پنل SMS
 • 12- مدیریت گردش کار مبتدی
 • 13- مدیریت فرم های اداری
 • 14- روزنامه داخلی
 • 15- مدیریت آموزش
 • 16- مدیریت انتقادات وپیشنهادات
 • 17- نرم افزارخبرخوان
 • 18- مدیریت پروژه
 • 19- مدیریت تجهیزات
 • 20- حقوق و دستمزد (به زودی)
 • 21- مدیریت امور پژوهشی
 • 22- مدیریت بودجه ریزی عملیاتی
: اشتراک گذاری

مدیریت منابع سازمانی حرفه ای

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید

لیست تعدادی از مشتریان شرکت ایده آل پردازش دایا

جام جم
angle right
angle left